Celkem v bazaru 96347 inzerátů, za posledních 24 hodin přidáno 2812 nových .

Ekologická daň při přepisu vozidla

Na našem webu v sekci Inzerce osobních aut se často objevuje text "EKO zaplaceno" nebo "Ekologická daň zaplacena". Zkusíme si nastínit, co to ekologická daň je a zda je nutné ji zaplatit i při prodeji Vašeho vozu.

Co je ekologická daň

Ekologickou daní se rozumí poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) motorového vozidla. Tato zákonná povinnost vznikla v roce 2009 novelou zákona o odpadech 383/2001 paragraf 37e. Je nutno si připomenout, že ekologická daň byla zavedena parlamentem ČR na žádost Evropské unie a stala se jakýmsi přílepkem zákona o odpadech. Původní návrh novely zákona totiž ještě poplatky za ekologickou likvidaci neobsahoval, do návrhu ho zapracovalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím poslaneneckého výboru pro životní prostředí. Příjmy z této daně mají posloužit na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

U jakých vozidel se platí ekologická daň

Poplatek platí pro motorová vozidla skupin M1 a N1, tedy „dvoustopá“ osobní a užitková vozidla jejichž max. hmotnost nepřesahuje 3.5 tuny.


Profit-inzerce.cz - Škoda Favorit

Kdo hradí ekologickou daň

Ekologickou daň hradí vždy osoba na kterou se vozidlo registruje. Až na výjimky není podstatné jakým způsobem došlo k převodu vozidla. Často se trochu zkresleně uvádí že poplatek hradí „kupující“, tato povinnost však nezaniká ani převodem vozidla prostřednictvím darovací smlouvy. Výjimku z platby ekologické daně tvoří držitelé průkazu ZTP a osoby, u kterých dochází k registraci v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Kdy se ekologická daň neplatí

Ekologická daň se platí pouze jednou u každého registrovaného vozidla, pokud byl již v minilosti poplatek uhrazen jsou již další registrace tohoto vozidla bez poplatku. Poplatek se dále neplatí v případě výjimek ze zákona (ZTP, majetkové vypořádání)

Jaká je výše poplatku

Výše ekologická daňe se odvíjí od plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2, b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Na co si dát pozor

Pokud prodejce vozidla tvrdí, že má ekologickou daň již zaplacenu, vyžádejte si vždy doklad, který to potvrzuje. Toto potvrzení vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, provádějící registraci vozidla. Doklad by měl obsahovat VIN kód vozidla nebo číslo karoserie, případně podvozku.

Někteří řidiči se snaží vyhnout zaplacení ekologické daně tím, že na sebe auto po jeho zakoupení prostě nepřepíší. V tomto případě hrozí pokuta až 50.000 Kč.

redakce